Extra dienstverlening – Huisartsenpraktijk Sumatra – Amsterdam
Huisartsenpraktijk Sumatra
Sumatrastraat 84 1094 NJ
Amsterdam

Extra dienstverlening

We vinden het belangrijk dat u goed begrijpt wat er speelt rondom uw gezondheid en die van uw naasten. Zo houdt u de regie over uw gezondheid. Daarom communiceren wij altijd in eenvoudige taal en zorgen we indien nodig voor vertalingen of tolken.

Soms kunnen patiënten echter overweldigd raken door moeilijke informatie of door emotionele situaties in de zorg. Daarom hebben we met 23 patiënten gesproken in onze wachtkamer om te achterhalen waar ze moeite mee hebben en hoe wij als huisartsenpraktijk daar het best in kunnen ondersteunen.

Deze gesprekken hebben geleid tot een aantal nieuwe diensten:

1. Maatschappelijk Spreekuur: We bieden dit spreekuur aan voor patiënten die stress ervaren door ingewikkelde brieven. We leggen de inhoud van de brieven in begrijpelijke taal uit of verwijzen naar het Buurtteam voor verdere hulp.

2. Familie Spreekuur: Voor patiënten en hun familieleden die geconfronteerd worden met ernstige ziektes bieden we een rustig gesprek aan om de diagnose en behandelplannen rustig door te nemen.

3. Mantelzorg Spreekuur: Voor mantelzorgers die zich overweldigd voelen door de zorg voor hun dierbaren bieden we een spreekuur aan waarbij de situatie besproken wordt en tips worden gedeeld.

Als u gebruik wilt maken van een van deze spreekuren, kunt u contact opnemen met onze doktersassistente. We staan ook open voor opmerkingen en suggesties om onze dienstverlening te verbeteren.